איתכם במסלול למשכנתא

לעשות את זה נכון שלב אחרי שלב

שירים

רוצים לעבור מדירה בשכירות לדירה משלכם? החלטתם לעבור מדירה בעיר לבית בכפר? מזל טוב! אבל איך עושים את זה? אם אין לכם את מלוא הסכום הנדרש, אתם כנראה צריכים משכנתא: הלוואה בנקאית לדיור. מדובר במסלול מאתגר ואנחנו כאן כדי לעשות לכם סדר ולוודא שתקבלו את ההחלטות הכי נכונות עבורכם בדרך לדירה משלכם.

קבלת הלוואה מותנית באישור הבנק על פי תנאיו ובכפוף לכל דין. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל .
קבלת הלוואה מותנית באישור הבנק על פי תנאיו ובכפוף לכל דין. אין באמור לעיל משום הצעה למתן אשראי. הבנק רשאי לשנות את סוגי הלוואות / התוכניות הנ"ל ו/או להפסיקן בכל עת.
אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל