לבחור את הדירה הנכונה
חיפושים ולבטים – כיצד לבחור את הבית המתאים לכם?
בזמן חיפוש בית לרכישה קל מאוד להתאהב בנכס מסוים ולהחליט שהוא בית חלומותיכם. אולם, לפני שתחליטו על בית כזה או אחר, מוטב שתבדקו אם מחיר הנכס רלוונטי מבחינת המשכנתא שעליכם לקחת.
בנוסף לעלות הנכס הסופית עצמה, יש לקחת בחשבון הוצאות כמו דמי תיווך, מס רכישה, תשלומים לעורכי דין ולרשויות, עלויות המעבר, עלויות שיפוץ במידת הצורך ועוד. מומלץ לקחת מרווח ביטחון גם מסכום סופי זה על מנת שלא תידרשו להלוואות נוספות בהמשך.
גורם משמעותי נוסף הוא גובה ההון העצמי שלכם: אם זהו ביתכם הראשון, תצטרכו להשקיע לפחות 25% מערך הנכס, בעוד שאם אתם משפרי דיור (כלומר יש בבעלותכם נכס אך בכוונתכם למכור אותו כדי לעבור לנכס החדש) הסכום עומד על לפחות 30%. אם אין בכוונתכם למכור את ביתכם הקיים, אתם מוגדרים כמשקיעים ואז עליכם להשקיע סכום של לפחות 50% מערך הנכס כהון עצמי. לפני שאתם ניגשים לקבל משכנתא, כדאי לבדוק אם אתם זכאים של המדינה והאם אתם זכאים להשתתף בהגרלה של דירת מחיר למשתכן.
טיפ מיועצי המשכנתא

טיפ מיועצי המשכנתא

חשבו את מחיר הדירה כולל כל ההוצאות הנלוות – "ברוטו".

פועלים איתכם בכל החלטה
קבלת הלוואה מותנית באישור הבנק על פי תנאיו ובכפוף לכל דין. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל .
קבלת הלוואה מותנית באישור הבנק על פי תנאיו ובכפוף לכל דין. אין באמור לעיל משום הצעה למתן אשראי. הבנק רשאי לשנות את סוגי הלוואות / התוכניות הנ"ל ו/או להפסיקן בכל עת.
אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל